Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. [38]

O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi. [39]

Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu. [40]

Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. [41]

Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. [42]

Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti [43]

Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. [44]

Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler. [45]

Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler. [46]

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. [47]

Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. [48]

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. [49]

O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben, size O'nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. [50]

Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. [51]

İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar. [52]

Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. [53]

Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. [54]

Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir. [55]

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. [56]

Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. [57]

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. [58]

Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. [59]

Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline! [60]

(Samsun Kurşunlu Camii - 24.01.2015)

2,5 yıldır her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi

Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Anabilim Dalı Başkanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter