İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. [31]

Bahçeler, üzüm bağları; [32]

Gencecik yaşıt kızlar; [33]

İçki dolu kadehler. [34]

Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. [35]

Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır. [36]

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, rahmândır. İnsanlar O’nun huzurunda (izinsiz ve asılsız) konuşmaya yetkili olamayacaklar; [37]

Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, rahmânın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak; konuşan da doğruyu söyleyecektir. [38]

İşte bu, kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse rabbine varan bir yol tutsun. [39]

Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkârcının da, "Keşke toprak olsaydım!" diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. [40]

(Samsun Kurşunlu Camii - 19.03.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter