Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla - Birbirlerine neyi soruyorlar? [1]

Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? [2-3]

Hayır, ileride bilecekler. [4]

Yine hayır; ileride bilecekler. [5]

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? [6-7]

Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık. [8]

Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. [9]

Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. [10]

Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. [11]

Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. [12]

Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. [13]

Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. [14-16]

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. [17]

Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. [18]

Gök açılır ve kapı kapı olur. [19]Dağlar yürütülür, serap haline gelir. [20]

Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. [21-23]

Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! [24]

Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. [25-26]

Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. [27]

Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. [28]

Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik. [29]

Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız." [30]

(Samsun Kurşunlu Camii - 12.03.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter