Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla - Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; [1-5]

Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. [6-9]

«Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler. [10-11]

«O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur» dediler. [12]

Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar. [13]

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. [14]

(Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi? [15]

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti: [16]

Firavun'a git! Çünkü o çok azdı. [17]

De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. [18-19]

Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. [20]

(O ise) hemen yalanladı ve isyan etti. [21]

Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. [22]

Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: [23]

Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. [24]

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. [25]

Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. [26]

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. [27-29]

Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. [30-33]

Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. [34-36]

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. [37-39]

Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır. [40-41]

Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) [42]

Sen onu nereden bilip bildireceksin! [43]

Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir. [44]

Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. [45]

Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. [46]

(Samsun Kurşunlu Camii - 26.03.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter