De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?" [84]

Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?" de. [85]

De ki: "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş'ın Rabbi kimdir?" [86].

"Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de. [87]

De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?" [88]

"Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?" de. [89]

Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. [90]

Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. [91-92]

De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma." [93-94]

Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. [95]

Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. [96]

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım." [97]

"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." [98]

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır. [99-100]

Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. [101]

Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. [102]

Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. [103]

Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. [104]

(Samsun Kurşunlu Camii - 19.12.2015)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter