Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla-Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. [1]

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. [2]

Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. [3]

Onlar ki, zekatı öderler. [4]

Onlar ki, ırzlarını korurlar. [5]

Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. [6]

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. [7]

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. [8]

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. [9]

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. [10]

Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır. [11]

Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. [12]

Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. [13]

Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir! [14]

Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. [15]

Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz. [16]

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. [17]

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. [18]

Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. [19]

Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir. [20]

Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. [21]

Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. [22]

(Samsun Kurşunlu Camii - 14.11.2015)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter