Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla - Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. [1-3]

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. [4]

(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. [5]

Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. [6]

Biz ise onu yakın görüyoruz. [7]

Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. [8-9]

(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. [10]

Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. [11-14]

Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. [15-16]

O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. [17-18]

Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. [19]

Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. [20]

Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. [21]

Ancak, namaz kılanlar başka. [22]

Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. [23]

Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. [24-25]

Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. [26]

Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. [27]

Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz. [28]

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. [29]

Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. [30]

Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. [31]

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. [32]

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. [33]

Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. [34]

İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. [35]

(Samsun Kurşunlu Camii - 27.02.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter