Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." [25]

"Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim." [26]

"Keşke ölüm her şeyi bitirseydi." [27]

"Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." [28]

"Saltanatım da yok olup gitti." [29]

(Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın." [30]

"Sonra onu cehenneme atın." [31]

"Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu." [32]

"Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu." [33]

"Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu." [34]

"Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur." [35]

"Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur." [36]

"Onu günahkârlardan başkası yemez." [37]

Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. [38-40]

O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! [41]

Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! [42]

O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. [43]

Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. [44-45]

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. [46]

Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. [47]

Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. [48]

Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. [49]

Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. [50]

Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. [51]

O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et. [52]

(Samsun Kurşunlu Camii - 20.02.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter