Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla-O gerçekleşecek olay (kıyamet)! [1]

Nedir o büyük olay? [2]

O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin! [3]

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak felâketi yalan saymışlardı. [4]

Semûd kavmi çok şiddetli bir depremle helâk edildi. [5]

Âd halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. [6]

Allah o kasırgayı ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki (orada bulunsaydın), o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. [7]

Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? [8]

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler (halkı) hep o günahı işlediler. [9]

Rablerinin elçisine karşı geldiler, O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. [10]

ir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık; [11]

Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. [12]

Sûra bir defa üflendiğinde; [13]

Yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde; [14]

İşte o gün olacak olur. [15]

Gök yarılır, o gün (bütün) bunların düzeni çökmüştür. [16]

Melekler göklerin etrafındadır. O gün rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir. [17]

O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz. [18]

Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki "Alın kitabımı okuyun; [19]

Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." [20]

Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; [21]

Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. [22-23]

Onlara "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için" denir. [24]

(Samsun Kurşunlu Camii - 13.02.2016)

2012'den beri her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter