Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla - Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? [1]

O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. [2]

Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır. [3]

Kızgın ateşe girerler. [4]

Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. [5]

Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. [6]

O, ne besler ne de açlıktan kurtarır. [7]

O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. [8]

Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. [9]

Yüksek bir cennettedirler. [10]

Orada hiçbir boş söz işitmezler. [11]

Orada akan bir kaynak vardır. [12]

Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. [13-16]

Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! [17]

Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! [18]

Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! [19]

Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! [20]

Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. [21]

Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. [22]

Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. [23-24]

Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. [25]

Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. [26]

Samsun Kurşunlu Camii - 31.01.2015

2,5 yıldır her cumartesi günü sabah namazından sonra devam eden Kurşunlu Camii tefsir derslerinden kaydedilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Kurt

OMÜ İlahiyat Fakültesi

Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Anabilim Dalı Başkanı

fullscreen-exit fullscreen profile send play facebook whatsapp twitter